HIVPlus.LV AGIHAS.LV HIV.LV
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  
Pages: [1]   Go Down

Author Topic: Ko daram ar ģimenes ārstiem?  (Read 2451 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

disidents

 • Offline Offline
 • Gender: Male
 • Posts: 79
Ko daram ar ģimenes ārstiem?
« on: 15.07.2012 19:18:49 »

Ko nu daram ar ģimenes ārstiem? Vai tiešām nevar no šīs postāžas izvairīties? Kā teikt, ka man ir pēkšņi vajadzīga viena stulba izziņa?
Logged

alexl

 • Offline Offline
 • Gender: Male
 • Posts: 173
Re: Ko daram ar ģimenes ārstiem?
« Reply #1 on: 15.07.2012 20:07:56 »

Kā skaidroja viens augstu stāvošais Nacionālā Veselības dienesta ierēdnis, ŠĀDU IZRAKSTU DRĪKST NOFORMĒT PATS INFEKCIONISTS LICā. Tiesā gan, šajā gadījumā pirmo reizi būs jāsamaksā tie 15 lati.
Logged

disidents

 • Offline Offline
 • Gender: Male
 • Posts: 79
Re: Ko daram ar ģimenes ārstiem?
« Reply #2 on: 04.08.2012 08:40:36 »

Nacionalais Veselības dienests (NVD) skaidro, ka pacientam nav jābūt obligāti reģistrētam pie ģimenes ārsta, viņam ir tādas pašas tiesības, kā reģistrētam pacientiem. Jebkura ārstniecības persona (speciālists), kas ir līgumattiecībās ar NVD, ir tiesīgs nosūtīt pacientu uz izmeklējumiem. Nav tā noteikts, ka tikai ģimenes ārsts var nosūtīt pacientu pie speciālista vai uz izmeklējumiem, arī  infektologs var dot nosūtījumu izmeklējumiem savam pacientam. Nav jātaisa nekāds „futbols”, tas jau beidzās pirms 5 gadiem. No pacienta iemaksas atbrīvotās personas ir grūtnieces un bērni.
NVD izsaka neizpratni, kāpēc infektologs nevar nosūtīt pacientu uz izmeklējumiem? No kurienes ir šāda informācija? Kāpēc infektologs nedod nosūtījumu, tas ir infektologa pacients, par kuru tiek maksāts. MK 19.12.2006. Noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” ir noteikts, ka arī infektologs var dod nosūtījumu uz izmeklēšanu. Speciālists ir tiesīgs nosūtīt, „futbols” nav nepieciešams. Un, ja ir kādi pārkāpumi un NVD par to nesaņem informāciju (sūdzības), tad NVD arī nezin, ka tādi ir.
No valsts apmaksājamā pakalpojuma cenas ir izslēgta izmeklējuma ņemšanas procedūra, tai skaitā stobriņa cena. Šīs izmaksas neietilpst valsts apmaksātajā pakalpojumā. Tādēļ šīs cenas ir ļoti dažādas, to nosaka ārstniecības iestāde. Ja kāds grib uz tā rēķina pelnīt, tas ir ārstniecības iestādes kompetencē.
Logged

alexl

 • Offline Offline
 • Gender: Male
 • Posts: 173
Re: Ko daram ar ģimenes ārstiem?
« Reply #3 on: 04.08.2012 08:43:21 »

Atšķirīga ir situācija pacientam, kas ierodas pirmo reizi un kuram nav uzstādīta diagnoze. Ja nav noteikta diagnoze, tad pacients maksā pacienta iemaksu, tiklīdz ir diagnoze un pacients ir infektologa aprūpē, tad pacients saņem pārējos valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.
Logged

alexl

 • Offline Offline
 • Gender: Male
 • Posts: 173
Re: Ko daram ar ģimenes ārstiem?
« Reply #4 on: 04.11.2012 18:46:29 »

Biedrība “Apvienība HIV.LV” saņēma vairākās sūdzības no pacientiem ar HIV/AIDS, kuri atradušies dinamiskajā novērošanā un sekundārajā veselības aprūpē “Latvijas Infektoloģijas centrā” vēl līdz Valsts aģentūras “Latvijas Infektoloģijas centrs”  reorganizācijas (tātad līdz 2012. gada 01. aprīļa), par to, ka  Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs "Latvijas Infektoloģijas centrs" (turpmāk tekstā RAKUS LIC) pieprasa parakstīt vienošanās, kas nosaka: ja pacients ieradīsies pie ārsta infekcionista bez ģimenes ārsta izsniegtā izraksta 027/u ar mērķi “dinamiska noverošana”, viņam nāksies maksāt pilnu cenu gan par pieņemšanu pie speciālista, gan par visām analīzēm kā maksas pacientam.
Bez tā, pacienti, kuri iesnieguši RAKUS LIC izrakstu 027/u no ģimenes ārsta, tiek informēti, ka izraksts derīgs tikai 12 mēnešu, un tad pacientam nāksies to iesniegt atkārtoti. Šai sakarā, Zvērināts advokāts R. Rožkalns, izvertējot pēc Biedrības lūguma radušos situāciju, norādīja: “<...> Atbilstoši Ministru kabineta 04.04.2006. Noteikumu Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 12. pielikumam, ģimenes ārsta, speciālista vai ieslodzījuma vietā strādājoša ārsta nosūtījumam izmantojama veidlapa 027/u. Normatīvie akti neparedz ierobežojumus minētās veidlapas derīguma termiņam. Normatīvie akti arī neparedz nepieciešamību norādīt kādu specifisku informāciju (piemēram, norādi “dinamiska novērošana”), lai pacients varētu saņemt Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 6. punktā paredzēto veselības aprūpi. <...>”
Savukārt par izraksta 027/u no ģimenes ārsta nepieciešamību pacientiem ar HIV/AIDS, kuri atradušies dinamiskajā novērošanā un sekundārajā veselības aprūpē “Latvijas Infektoloģijas centrā” vēl līdz Valsts aģentūras “Latvijas Infektoloģijas centrs”  reorganizācijas, Nacionālā Veselības dienesta (turpmāk tekstā NVD) pārstāvis A. Martiņsons sanāksmē "Par ārstniecības personu, sociālo darbinieku un nevalstisko organizāciju lomu un rīcību HIV inficēto pacientu līdzestības uzlabošanās”, kas notika Veselības Ministrijā 2012. gada 28. jūnijā, ir paskaidrojis sekojošo (citāts no oficiālā sanāksmes protokola): „<...> Pacientam nav jābūt obligāti reģistrētam pie ģimenes ārsta, viņam ir tādas pašas tiesības, kā reģistrētam pacientiem. Jebkura ārstniecības persona (speciālists), kas ir līgumattiecībās ar NVD, ir tiesīgs nosūtīt pacientu uz izmeklējumiem. Nav tā noteikts, ka tikai ģimenes ārsts var nosūtīt pacientu pie speciālista vai uz izmeklējumiem, arī  infektologs var dot nosūtījumu izmeklējumiem savam pacientam. Nav jātaisa nekāds „futbols”, tas jau beidzās pirms 5 gadiem.” NVD pārstāvis piebilda ka: “<...> Ja nav noteikta diagnoze, tad pacients maksā pacienta iemaksu, tiklīdz ir diagnoze un pacients ir infektologa aprūpē, tad pacients saņem pārējos valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. <...>”
No augstāk minētā izriet, ka RAKUS LIC piemēro pacientiem ar HIV/AIDS, kuri atradušies dinamiskajā novērošanā un sekundārajā veselības aprūpē “Latvijas Infektoloģijas centrā” vēl līdz Valsts aģentūras “Latvijas Infektoloģijas centrs”  reorganizācijas prasības, kas nav samērīgas ar normatīvo aktu prasībām. Līdz ar ko lūdzam uzlikt RAKUS LIC par pienākumu šīs prasības šai HIV/AIDS pacientu daļai atcelt.
Logged

disidents

 • Offline Offline
 • Gender: Male
 • Posts: 79
Re: Ko daram ar ģimenes ārstiem?
« Reply #5 on: 11.11.2012 12:41:00 »

Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests ir izstrādājuši priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtībā. Grozījumu projekts paredz to, ka pacientiem ar humānā imūndeficīta vīrusa infekciju (HIV) ārsts infektologs būs tiešās pieejamības speciālists, pie kura varēs vērsties bez ģimenes ārsta nosūtījuma.
Logged
Pages: [1]   Go Up