HIVPlus.LV AGIHAS.LV HIV.LV
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  
Pages: [1]   Go Down

Author Topic: Jaunas 2013. gada PVO vadlīnijas HIV ārstēšanā  (Read 3746 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

alexl

  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Posts: 173

Pasaules Veselības organizācijas jauno vadlīniju galvenie punkti.
PVO vadlīnijas antiretrovīrusu preparātu HIV infekcijas ārstēšanai un profilaksei, pārskatītas 2013. gadā.
*********************************************************

Jauno rekomendāciju galvenie punkti:
Antiretrovīrusu terapijas agrīna uzsākšana visām iedzīvotāju grupām – ārstēšanas uzsākšana pie CD4 limfocītu līmeņa 500 un mazāk šūnas/mm3 sasniegšanas;
Nekavējoša terapijas uzsākšana bērniem vecumā līdz 5 gadiem, bet bērniem, kas vecāki par 5 gadiem, tiek piedāvāts pielietot to pašu principu, ko pieaugušajiem – imūnais statuss (IS) ≤ 500 CD4 šūnām/mm3;
Nekavējoša terapijas uzsākšana sievietēm – grūtniecēm un barojošām mātēm ar iespēju atcelt terapiju pēc HIV infekcijas vertikālās transmisijas riska perioda beigām, un terapijas turpināšanu sievietēm, kuras atbilst terapijas uzsākšanas vispārējiem kritērijiem;.
Tiek ieviests vienota, par vislabāko atzītā režīma jēdziens terapijas uzsākšanai cilvēkiem, kas pirmo reizi saņem antiretrovīrusu terapiju. Pirmās līnijas režīms ietver tenofovira, efavirenza un trešā preparāta, pēc izvēles emtricitabīna vai lamivudīna kombināciju;
Vīrusu slodzes (VS) kā parametra izmantošana antiretrovīrusu terapijas efektivitātes labākai novērtēšanai;
Antiretrovīrusu terapijas uzsākšana neatkarīgi no IS un VS visiem HIV inficētajiem diskordantajos pāros, ja viņiem ir seksuālās attiecības.
Vairak lasiet angļu valodā http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/new_hiv_recommendations_20130630/en/index.html ,
vai arī vairākos avotos krievu valodā, kas jau viegli atrodami Google
Logged

disidents

  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Posts: 79
Re: Jaunas 2013. gada PVO vadlīnijas HIV ārstēšanā
« Reply #1 on: 23.10.2013 08:56:29 »

Rekomendējamais CD4 šūnu līmenis, uzsākot antiretrovīrusu terapiju, vairumam personu paliek 350 šūnu/ml
**********************************************************************
Pacientiem, kam ir HIV un B vai C hepatīta koinfekcija, tiek rekomendēts uzsākt antiretrovīrusu terapiju, esot daudz augstākam CD4 limfocītu līmenim – ap 500 šūnu/ml. Ārstēšanas uzsākšanu, esot augstam CD4 limfocītu līmenim, rekomendē arī visiem pacientiem, kam HIV infekcija ir akūtā stadijā (diagnosticēta drīz pēc inficēšanās), kā arī personām, kurām ir tuberkuloze vai daži ļaundabīgā audzēja veidi.
**********************************************************************
Aizvadītajā nedēļā XIV Eiropas konferencē, kas bija veltīta HIV/AIDS problēmām, tika prezentētas un apspriestas pārskatītās Eiropas rekomendācijas HIV/AIDS infekcijas ārstēšanai, ko publicējusi HIV/AIDS jomas speciālistu Eiropas klīniskā apvienība (EACS).
Iepriekšējās rekomendācijās tika veikti tikai daži labojumi, kurus publicēja 2011. gadā. Jāatzīmē, ka CD4 limfocītu rekomendējamais līmenis, uzsākot antiretrovīrusu terapiju, vairumam personu paliek iepriekšējais – 350 šūnu/ml. Savukārt jaunās rekomendācijas akcentē uzmanību uz to, ka daudzos gadījumos tā vietā, ka ārsts vienpersoniski nozīmē terapijas uzsākšanu, daudz svarīgāks ir aspekts, ka ārsts un pacients jau savlaicīgi apspriež, kad būtu piemērotākais laiks uzsākt antiretrovīrusu terapiju.
Pacientiem, kam ir HIV un B vai C hepatīta koinfekcija, tiek rekomendēts uzsākt antiretrovīrusu terapiju, esot daudz augstākam CD4 limfocītu līmenim – ap 500 šūnu/ml. Ārstēšanas uzsākšanu, esot augstam CD4 limfocītu līmenim, rekomendē arī visiem pacientiem, kam HIV infekcija ir akūtā stadijā (diagnosticēta drīz pēc inficēšanās), kā arī personām, kurām ir tuberkuloze vai daži ļaundabīgā audzēja veidi.
Rekomendācijās norādīts, ka antiretrovīrusu terapijas uzsākšana ir aktīvi jāapspriež ar visiem pacientiem; īpaši uzsvaru liekot uz to, cik svarīgi ir speciālistam šo jautājumu apspriest ar katru pacientu, kas ir viņa pārraudzībā.
Dokumenta autori paziņoja, ka rekomendācijas vērstas uz to, lai atrastu līdzsvaru starp individuālu pieeju pacientam un veselības aizsardzības sabiedriskajiem mērķiem, kad terapija tiek uzskatīta kā metode, lai novērstu infekcijas izplatības risku.
Tāpat tika papildināts rekomendējamo antiretrovīrusu preparātu saraksts. Jaunais preparāts no nukleozīdo atgriezeniskās transkriptāzes inhibitoru grupas – rilpivirīns (Edurants, ir arī Eviplera/Komplera sastāvā) – tika iekļauts rekomendējamo preparātu sarakstā pacientiem, kas uzsākuši antiretrovīrusu terapiju, bet tikai gadījumos, ja viņu vīrusu slodze saglabājas līmenī, kas zemāka par 100000 kopijām/ml.
Jaunais kombinētais preparāts Stribilds, kura sastāvā ir elvitagravirs/tenofovīrs/emtricitabīns/kobicistāts, iekļauts terapijas alternatīvo shēmu sarakstā.
Pacientiem rekomendē regulāri veikt pārbaudes, vai lietotie preparāti nereaģē cits ar citu, vai nav osteoporozes pazīmju ar risku lauzt kaulus. Daudz detalizētāka informācija par šo jautājumu pieejama sadaļā Norādījumi par pacientu novērošanu un uzskaiti, kam ir depresijas pazīmes, kā arī par seksuālo un reproduktīvo veselību.
Pret C hepatīta vīrusu izmantojamā trīs preparātu terapija rekomendējama to pacientu ārstēšanai, kam ir  C hepatīta genotips 1 un aknu fibrioze otrajā vai vēl smagākā pakāpē.
(New EACS treatment guidelines strike balance between individual choice and public health, say writers http://www.aidsmap.com/page/2781919/)
Logged
Pages: [1]   Go Up