HIVPlus.LV AGIHAS.LV HIV.LV
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  
Pages: [1]   Go Down

Author Topic: Par Stokrīna devas samazināšanas drošību  (Read 1601 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

alexl

  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Posts: 173
Par Stokrīna devas samazināšanas drošību
« on: 10.07.2013 20:31:15 »

Nenukleozīdo reversās transkriptāzes inhibitoru (NNRTI) grupas preparāta efavirenza (Sustiva vai Stokrīns) deva var tikt samazināta par vienu trešdaļu, neapdraudot tā efektivitāti – parādīja ENCORE1 pētījuma rezultāti. Uz tā rēķina ieekonomētie līdzekļi var tikt izmantoti terapijas pieejamības paplašināšanai valstīs ar ierobežotiem resursiem
Efavirenzu visā pasaulē izmanto kā pirmās līnijas preparātu.
Preparāta standarta dienas deva ir 600 mg, lai gan, balstoties uz dažiem datiem, tiek uzskatīts, ka tā var tikt bez bažām samazināta līdz 400 mg. Pētnieki izvirzīja mērķi pārbaudīt – vai tas atbilst patiesībai. Šajā nolūkā viņi izstrādāja randomizētu, dubultaklu pētījumu (pētījumu, kurā ne pacienti, ne arī personāls, kas izsniedz preparātu, nezina izdodamā preparāta devu), kas parādīja, ka shēma ar 400 mg efavirenza devas pielietošanu nebija mazāk efektīva, salīdzinājumā ar shēmām, kurās tika izmantotas 600mg devas.
Pētījumā pavisam bija iesaistīti 636 cilvēki no 13 valstīm.
Efavirenzs tika lietots kopā ar preparātu Truvada (FTC/TDF).
Pēc 48 nedēļām 94% dalībnieku, kuri lietoja efavirenza devu 400mg un 92% dalībnieku, kuri lietoja standarta devu vīrusu slodze bija nenosakāmā līmenī (šajā pētījumā kā „nenosakāms” tika pieņemts līmenis – mazāk nekā 200 vīrusu kopijas/ml). Analizējot datus, kas iegūti, izmantojot tikai to dalībnieku rezultātus, kuriem sākotnēji bija augsta vīrusu slodze, tika konstatēts, ka nenosakāms līmenis bija sasniegts 93% dalībnieku, kas lietoja 400mg un 91% - to dalībnieku, kas lietoja 600 mg efavirenza.
Dalībniekiem, kas lietoja 400 mg, retāk bija sastopamas blakusparādības, īpaši saistītās ar centrālo nervu sistēmu.
Pētnieki secināja, ka preparāta deva 400mg nebija mazāk efektīva un ka mazākas devas izmantošana var par trešo daļu samazināt izdevumus preparāta iegādei.
Logged
Pages: [1]   Go Up